Wschód słońca: 05:27:11
Zachód słońca: 19:54:07
Zenit: 12:40:39
Początek dnia: 04:49:52
Koniec dnia: 20:31:27
Długość dnia: 15:41:35
Długość nocy: 08:18:25

Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

11. Półmaraton Henrykowski i 7. Dycha Księgi Henrykowskiej
Henryków, 23 kwietnia 2022 r.
Podłącz swój zegarek:

21 km

Od dnia Do dnia Kwota
2022-01-06 2022-01-31 60.00 PLN
2022-02-01 2022-02-27 70.00 PLN
2022-03-01 2022-04-20 80.00 PLN
Od dnia Do dnia Kwota
Gmina Ziębice
Od dnia Do dnia Kwota
2022-01-06 2022-04-20 60.00 PLN

10 km

Od dnia Do dnia Kwota
Gmina Ziębice
Od dnia Do dnia Kwota
2022-01-06 2022-04-20 60.00 PLN