Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Bieg treningowy Pro-Run
Wrocław, 11 października 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:17
W tym:
Mężczyzn: 10
Kobiet:7
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:16
W tym:
Mężczyzn: 10
Kobiet:6
Pokaż więcej...