Liczba zawodników : 1226
Odebrało numery: 852

Liczba opłaconych zawodników: 1056
- pakiet odebrany
Lp. Opłata