Liczba zawodników : 419
Odebrało numery: 321

Liczba opłaconych zawodników: 378
- pakiet odebrany
Opłata