Liczba zawodników : 7
Liczba opłaconych zawodników: 3
Lp. Opłata